ประชากรเมืองตะวันตก

posted on 04 Aug 2013 01:29 by commutsm
 
Photobucket
 
 
Photobucket
 
 
 
ชื่อ : เฟย์ นัลฟาร์ (Fay Nalfar)
 
ตำแหน่ง : พลเมืองชีวิตเดิม / อาจารย์วิชากระบี่
 
แถบดิ้น : ดิ้นเงินสามแถบ